Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu konserwatorskiego fontanny z Syreną Warszawską zlokalizowanej na nabrzeżu Wisły w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 16 marca 2016 11:25:40