Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej i przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie oraz pełnienie nadzoru utorskiego podczas realizacji projektu

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 2 czerwca 2015 09:29:02