Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 22 września 2015 09:58:17