Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 20 października 2016 15:31:12