Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ul. Czerwonego Krzyża w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 lipca 2016 11:19:02