Szczegóły: przetarg nieograniczony

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2014 na terenach będących w administrowaniu ZTP

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 27 listopada 2013 16:03:33