Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa telefonów IP dostosowanych do wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu telekomunikacyjnego Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.x.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 23 kwietnia 2013 14:34:30