Szczegóły: przetarg nieograniczony

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2015 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 5 grudnia 2014 12:55:52