Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac wiązanych z konserwacją i bieżącymi remontami zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2017 12:30:08