Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 15 października 2013 08:07:15