Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ogrodzenia z bramą Łazienek Północnych wzdłuż ul. Agrykola w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 4 lipca 2014 12:59:13