Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych: umocnienie skarpy warszawskiej, remontu schodów terenowych wraz z alejkami i infrastrukturą terenową podziemną i DFA parku oraz inwentaryzacją zieleni, projektem gospodarki istniejącej zieleni i projektem zieleni na terenie Parku Jazdów w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 19 lipca 2013 15:32:08