Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 4 grudnia 2015 08:27:45