Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ulicach Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 11 listopada 2014 15:28:19