Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie nasadzeń uzupełniających i montaż wygrodzeń ochronnych na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmiescie w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 30 września 2015 09:35:47