Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A,B,C" w latach 2017-2018.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 23 stycznia 2017 08:52:30