Szczegóły: przetarg nieograniczony

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2018 na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 28 listopada 2017 13:27:54