Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 10 lutego 2017 10:46:34