Szczegóły: przetarg nieograniczony

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2016 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 2 grudnia 2015 09:54:36