Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka H=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 19 marca 2015 14:11:56