Szczegóły: przetarg nieograniczony

Remont konserwatorski elementów metalowych i kamiennych oraz otoczenia Pomnika Chwała Saperom znajdującego się w Al. Stanka u wylotu na Wisłostradę w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 19 czerwca 2015 10:23:07