Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja i bieżące remonty zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 4 grudnia 2014 08:49:33