Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie doświatlenia ścieżki rowerowej na skwerze przy ul. Wenedów w Dzielnicy Śródmkieście m.st. Warszawy, jest realizacją projektu budżetu partycypacyjnego 2017 r. nr 411 pn. "Ciemniść widzę ciemność"

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 29 listopada 2017 13:36:14