Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ulicy Górnośląskiej odc. ul. Rozbrat - Wisłostrada w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 13 czerwca 2016 11:49:07