Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 października 2014 11:48:03