Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych w obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 8 grudnia 2014 14:07:48