Szczegóły: przetarg nieograniczony

Przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 18 lipca 2017 10:38:23