Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 13 października 2017 14:50:55