Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawa

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 15 kwietnia 2016 10:51:52