Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki zamontowanych w Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 3 grudnia 2014 12:08:11