Szczegóły: przetarg nieograniczony

Remont konserwatorski ściany oporowej z balustradą od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z z przyległym otoczeniem od Alei "Solidarności" w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 28 marca 2017 12:52:57