Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 25 października 2016 11:36:08