Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń zapewniających pracę systemu wodnego i oświetleniowego zespołu fontann multimedialnych na Skwerze I Dywizji Pancernej - Podzamczu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 2 grudnia 2016 13:35:15