Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego remontu Parku Jazdów w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 6 lutego 2014 12:00:12