Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu pięciu placów zabaw zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 18 lutego 2014 12:30:49