Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ul. Podwale nr 23 w Warszawie oraz usługę utrzymania czystości i porządku wraz z bieżącą obsługą szaletu publicznego usytuowanego na Skwerze Hoovera w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 29 listopada 2016 11:02:09