Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ulicach: Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 26 listopada 2014 10:12:58