Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu fontanny oraz systemu nawadniania znajdujących się na terenie Dolinki Szwajcarskiej przy ul. Chopina w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 24 marca 2017 14:48:23