Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ulicy Świętojerskiej na odc. ul. Bonifraterska - ul. Freta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 29 sierpnia 2014 01:20:24