Szczegóły: przetarg nieograniczony

Konserwacja murów obronnych Starego Miasta znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 12 marca 2015 08:39:51