Szczegóły: przetarg nieograniczony

Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujacych się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie administrowanych przez ZTP

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 26 listopada 2015 14:27:41