Szczegóły: przetarg nieograniczony

Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na Staryn i Nowym Mieście oraz na Pl. Grzybowskim w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 22 stycznia 2013 15:38:38