Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wprowadzenie organizacji ruchu na czas multimedialnych pokazów fontann oraz przywracanie stałej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 4 kwietnia 2014 15:31:14