Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa 1500 szt. żeliwnych słupków typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 20 lutego 2017 14:38:21