Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h= 80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 19 lutego 2016 12:42:25