Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnieniu przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 11 lipca 2014 09:25:29