Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Dubois 4, ul. Dzielnej 5, ul. Pańskiej 3 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 15 marca 2013 12:31:05