Szczegóły: przetarg nieograniczony

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 11 lutego 2013 13:31:33