Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z odtworzeniem części zabytkowego ogrodzenia i bramy Ogrodu Krasińskich znajdujących się od strony ul. Bohaterów Getta w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 29 marca 2012 14:30:53