Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 9 lipca 2014 08:54:23